Tìm hiểu về visa thương mại Hàn Quốc

VISA THƯƠNG MẠI

(Xét Visa trong 8 ngày làm việc)

Công ty mời ( Công ty Hàn Quốc)

-      Thư mi gc

(Bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, ghi rõ chi tiết nhân sự bên mời và bên được mời, nội dung, lý do, thời gian mời; đầy đủ tên công ty mời, tên người đại diện công ty mời, địa chỉ công ty  và số điện thoại liên lạc).

-      Giấy xác nhận về đăng ký kinh doanh

(Bản xác nhận gốc, có thể download từ trang Web của phòng thuế Hàn Quốc cấp trong vòng 3 tháng gần  ngày nộp hồ sơ)

-      Giấy bảo lãnh gốc

-      Photo Chứng minh thư hoặc photo Hộ chiếu của người đại diện công ty Hàn Quốc có tên trong Đăng ký kinh doanh

Công ty được mời (Công ty ở Việt Nam)

-      Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có bản dịch tiếng Anh công chứng nhà nước (nếu đi lần đầu phải kèm theo bản gốc để đối chiếu)

-      Quyết định cử đi công tác bản tiếng Việt gốc kèm bản dịch tiếng Anh (không cần công chứng)

-      Hợp đồng lao động bản gốc và 01 bản sao tiếng Việt, kèm theo bản dịch tiếng Anh (nếu là hợp đồng song ngữ Anh - Việt thì nộp bản gốc kèm bản photo, không cần công chứng)

-      Bản photo Chứng từ làm ăn của hai bên không cần công chứng (VD như B/L, L/C, hợp đồng mua bán, hoá đơn xuất nhập hàng với Hàn Quốc hoặc với các công ty nước ngoài v.v…) (Nếu có)

* Nếu trong trường hợp người đi là người đại diện của công ty bên phía Việt

Các bài viết khác

BACK TO TOP