Tìm hiểu về visa hội nghị Hàn Quốc

(Xét Visa trong 8 ngày làm việc)

l   Trường hợp công ty Hàn Quốc mời công ty Việt Nam

Chuẩn bị hồ sơ giống với Visa thương mại. Ngoài ra, cần chuẩn bị thêm bản sao Chương trình hội nghị và không cần nộp Chứng tử giao dịch giữa hai công ty

l   Trường hợp cán bộ thuộc các Viện nghiên cứu hoặc Giảng viên thuộc các trường Đại học

Phía Hàn Quốc

-    Thư mời gốc

(Bằng tiếng Hàn hoặc tiếng Anh, ghi rõ chi tiết nhân sự bên mời và bên được mời, nội dung, lý do, thời gian mời; đầy đủ tên cơ quan mời, tên người đại diện, địa chỉ và số điện thoại  liên lạc cơ quan mời).

-    Giấy bảo lãnh gốc

-    Bản sao Đăng ký thành lập

-    Bản sao Chứng minh thư hoặc Hộ chiếu của người đại diện cơ quan mời có tên trong Đăng ký thành lập

-    Bản sao Chương trình hội nghị

Phía Việt Nam

-      Quyết định cử đi công tác bản tiếng Việt gốc và bản dịch tiếng Anh không cần công chứng)

-              Quyết định vào biên chế/ Hợp đồng lao động /Giấy bổ nhiệm chức vụ do cơ quan Việt Nam cấp (bản sao bản dịch tiếng Anh không cần công chứng)

-      Bản sao hai mặt Chứng minh thư của người xin Visa (không cần công chứng)

l   Trường hợp cán bộ thuộc các Bộ, UBND, cơ quan Nhà nước

Phía Hàn Quốc

-     Thư mời gốc/ Công văn của Cơ quan chính phủ Hàn Quốc

-     Bản sao Chương trình hội nghị

       Phía Việt Nam

-     Quyết định cử đi công tác (kèm theo bản dịch tiếng Anh không cần công chứng)

-      Quyết định vào biên chế/Hợp đồng lao động/Giấy bổ nhiệm chức vụ do cơ quan Việt Nam cấp bản sao kèm bản dịch tiếng Anh không cần công chứng

-      Bản sao hai mặt Chứng minh thư của người xin Visa (không cần công chứng)

Các bài viết khác

BACK TO TOP