Thủ tục xin cấp nhanh thẻ Apec 2017 tại Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang

Xin thẻ Apec 2017 tại Miền Nam - Dịch vụ làm thẻ Apec nhanh, Thủ tục hồ sơ xin thẻ Apec cực chuẩn cho doanh nhân Hồ CHí Minh, Đà Nẵng năm 201

Hồ sơ xin cấp mới lại thẻ Apec khi thẻ đã hết hạn tại Hồ Chí Minh

Doanh nhân & Ban lãnh đạo Quý doanh nghiệp còn vài tháng nữa sẽ hết hạn sử dụng thẻ Apec? Chúng ta đang chưa rõ thủ tục và cách thức làm mới lại Thẻ Apec như thế nào tại Hồ…

Dịch vụ xin cấp lại thẻ Apec khi bị mất hộ chiếu

Làm thế nào để gia hạn/cấp mới lại thẻ Apec khi doanh nhân mất hộ chiếu hoặc hộ chiếu bị hết hạn hoặc hộ chiếu không còn trang trống? Hồ sơ đơn giản nhất cho doanh nhân xin gia hạn…

Quy định mới thẻ APEC được cấp 5 năm sử dụng cho doanh nhân

Theo Quyết định 54/2015/QĐ-TTg, từ ngày 15/12/2015, thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC) có thời hạn sử dụng 05 năm kể từ ngày cấp thay vì là 03 năm như trước đây. Đồng thời, thay đổi thời…

BACK TO TOP