Thông báo nộp mẫu đơn DS-260 xin visa di dân trực tuyến

BỘ NGOẠI GIAO (DOS ) MỸ TRIỂN KHAI VIỆC NỘP ĐƠN XIN VISA DI DÂN TRỰC TUYẾN ( ONLINE) QUA MẪU ĐƠN DS-260 ONLINE CHO HẦU HẾT CÁC ĐƯƠNG ĐƠN

Bộ Ngoại Giao Mỹ đã thông báo rằng họ đang chuyển sang việc nộp đơn xin visa di dân online ( trực tuyến ) kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2013 .Các đương đơn xin visa di dân đang chờ visa di dân ( thẻ xanh ) xử lý thông qua trung tâm National Visa Center (NVC)/Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ bây giờ sẽ cần hoàn tất mẫu đơn DS-260 ( Application for Immigrant Visa and Alien Registration - thay cho mẫu đơn giấy DS-230 củ ) trực tuyến tại đây : https://ceac.state.gov/ceac/ .Tương tự ,mẫu đơn DS-261 (Choice of Address and Agent- Chỉ định người đại diện –thay cho mẫu đơn DS-3032 củ ) cũng sẽ được thực hiện trực tuyến .


Cho đến thời điểm hiện tại,mẫu đơn DS-260 trực tuyến đã chỉ được sử dụng cho các đương đơn xin visa di dân tại một vài Lãnh sự quán.Với sự thay đổi sắp tới ,sau ngày 03 tháng 9 năm 2013,Bộ Ngoại Giao Mỹ sẽ yêu cầu hầu hết các đương đơn xin visa di dân phải hoàn tất mẫu đơn DS-260 trực tuyến ( thay cho mẫu đơn giấy DS-230 củ ).Chỉ các đương đơn xin visa loại Diversity Visa (Chương trình Visa Định cư Đa Dạng,còn được gọi là Xổ Số Thẻ Xanh Visa ) và visa loại Cuban Family Reunification Parole- CFRP- ( một loại visa di dân đặt biệt cấp cho các công dân Cuba ) sẽ tiếp tục sử dụng các mẫu đơn giấy (DS-230). Điều quan trọng cần chú ý là các đương đơn xin visa không di dân (nonimmigrant visa ) như B-1, H-1B, L-1… vẫn tiếp tục sử dụng việc nộp đơn DS-160 điện tử.


Đáng chú ý là đối với những đương đơn xin visa di cư có hồ sơ đang chờ giải quyết tại NVC ,thì có thể NVC sẽ đưa ra các hướng dẫn cho một số đương đơn mà trước đó đã nộp mẫu đơn DS-230 trên giấy về cách thức nộp mẫu đơn DS-260 trực tuyến.


Mặc dù mẫu đơn DS-260 có phần phức tạp hơn mẫu đơn giấy DS-230 trong việc hoàn tất ,nhưng điều này sẽ loại bỏ số lượng giấy tờ ,những sai sót trong việc nhập dữ liệu và sự chậm trễ thường do xử lý các mẫu đơn giấy DS-230 ( Cited from http://www.cilawgroup.com/

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info
W: www.daisuquan.info

Các bài viết khác

BACK TO TOP