Quy định chung về việc nhập cảnh vào Liên bang Nga và nhận thị thực Nga cho người Việt Nam

Để nhập cảnh vào Liên bang Nga các công dân Việt Nam có hộ chiếu phổ thông phải kịp thời làm thủ tục xin cấp thị thực tại một trong các cơ quan đại diện lãnh sự Liên bang Nga tại Việt Nam.

Thị thực không cấp tại cửa khẩu. Thị thực được làm cho từng người nhập cảnh. Thị thực có giá trị để đến những địa điểm cụ thể trong thời gian nhất định (theo giấy mời). Đơn xin cấp thị thực phải do chính người xin nộp.

Сác cơ quan đại diện lãnh sự Liên bang Nga không cấp thị thực đi nước khác thuộc Liên xô cũ.

Сông dân Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ không cần thị thực có thể nhập cảnh vào Nga và lưu trú trong vòng 90 ngày, cũng như quá cảnh qua Nga.

Các công dân Việt Nam không xin phép nhập cảnh vào Liên bang Nga nếu:

Không có các giấy tờ cần thiết để nhận thị thực Nga theo quy định;

- Thônh báo không trung thực về bản thân hoặc về mục đích chuyến đi;

- Trong thời gian lưu trú tại Liên bang Nga trước đây đã bị xử án về phạm tội hoặc bị trục xuất khởi Liên bang Nga;

- Nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.

Cơquan lãnh sự có thể không giải thích nguyên nhân từ chối cung cấp thị thực.

Các bài viết khác

BACK TO TOP