Pháp phát động Cuộc thi Sáng tạo Toàn cầu

Tại sao có Cuộc thi Sáng tạo Toàn cầu ?

Ngày 18 tháng 4 năm 2013, Tổng thống Cộng hòa Pháp đã thành lập Ủy ban Sáng tạo. Ủy ban này có nhiệm vụ xác định các lĩnh vực tăng trưởng quan trọng và mối quan tâm của xã hội trong vấn đề sáng tạo. Ủy ban này đã tiến hành nghiên cứu các nhu cầu quan trọng và các thách thức lớn của thế giới đến năm 2030 : dân số tăng, đô thị hóa, công nghệ số lên ngôi, nạn khan hiếm nước sạch, nguyên liệu và năng lượng.

Từ những kết quả đó, Ủy ban đã xác định 7 tham vọng trong các lĩnh vực khác nhau tạo nên các trụ cột phát triển tương lai của Pháp. Trên tinh thần đó, nước Pháp có sáng kiến tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Toàn cầu. Cuộc thi nhằm tìm kiếm các tài năng và các nhà vô địch tương lai của kinh tế Pháp thông qua việc phát hiện sau đó hỗ trợ sự phát triển của các chủ doanh nghiệp Pháp hoặc nước ngoài có dự án sáng tạo hứa hẹn tiềm năng lớn đối với nền kinh tế Pháp.

7 tham vọng của nước Pháp

Trong khuôn khổ Cuộc thi Sáng tạo Toàn cầu, Chính phủ Pháp sẽ dành 300 triệu euros để đồng hỗ trợ các dự án sáng tạo có một trong bảy tham vọng do Ủy ban Sáng tạo xác định như sau :

  • Lưu trữ năng lượng ;
  • Tái chế kim loại hiếm ;
  • Phát huy tài nguyên biển ;
  • Các chất protein thực vật và hóa thực vật ;
  • Y học cá thể ;
  • « Kinh tế bạc » phục vụ người cao tuổi ;
  • Phổ biến Big Data

Làm thế nào để trở thành ứng viên ?

Quá trình tuyển chọn gồm ba giai đoạn :

  • Giai đoạn khởi đầu : nhằm tuyển chọn khoảng 100 dự án ở dạng tiềm năng, chưa triển khai. Giai đoạn này sẽ kết thúc đợt 1 từ ngày 30 tháng 1, đợt 2 ngày 31 tháng 3 năm 2014 và đợt cuối cùng là ngày 30 tháng 6 năm 2014.
  • Giai đoạn hỗ trợ : nhằm hỗ trợ các dự án có hứa hẹn trong các khâu phát triển ở quy mô lớn. Giai đoạn này sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2014 ;
  • Giai đoạn phát triển : nhằm sát cánh trong việc công nghiệp hóa một số dự án được chọn từ giai đoạn 2. Giai đoạn này sẽ bắt đầu vào năm 2016 ;

Các dự án doanh nghiệp được chọn sẽ nhận được hỗ trợ tài chính dưới dạng trợ cấp có thể lên tới 200 000euros mỗi dự án.

Để có thêm thông tin chi tiết vể phương thức đăng ký và nộp hồ sơ qua mạng, xin vui lòng tham khảo trang web của cuộc thi

Các bài viết khác

BACK TO TOP