Làm Thế nào đế in lại được tờ xác nhận lịch hẹn làm visa Mỹ?

Nếu bạn quên không in tờ xác nhận lịch hẹn cho buổi phỏng vấn xin visa mà bạn đã đặt trên mạng, xin mời thực hiện các bước sau đây để in lại:

  1. Mời truy cập vào mục đặt lịch hẹn tại website
  2. Chọn mục “Schedule Appointment”
  3. Điền số mã vạch của đơn DS-160 và chọn “submit”
  4. Chọn bất kỳ ngày nào có lịch hẹn còn trống trong lịch (Xin chú ý: Bước này không tạo ra một lịch hẹn mới cho bạn mà chỉ giúp bạn in lại được tờ xác nhận lịch hẹn mà bạn đã có sẵn)
  5. Điền thông tin vào mục “Appointment Details” bao gồm Họ, Tên, Số Hộ Chiếu, Địa chỉ thư điện tử (e-mail), và số điện thoại (Xin chú ý: Họ và Tên phải được nhập đầy đủ và giống y hệt theo trình tự như trong đơn DS-160 nếu bạn muốn lấy lại được đúng lịch hẹn như đã có. Nếu điền sai, hệ thống sẽ tự động xác nhận một lịch hẹn mới mà bạn lựa chọn khi thực hiện bước 4)
  6. Chọn “Submit”
  7. Bạn sẽ thấy xuất hiện một thông báo tương tự như trên đây, thông báo này xác nhận rằng bạn đã có sẵn một lịch hẹn phỏng vấn qua mạng trong hệ thống đặt hẹn của chúng tôi.
  8. Thông báo này được coi như là bản xác nhận lịch hẹn phỏng vẫn hiện có của bạn, bạn chỉ cần in lại trang này và mang theo tới buổi phỏng vấn thay cho lịch hẹn chính thức của mình.

Lưu ý: Bạn cần làm đúng hướng dẫn để không tạo ra một lịch hẹn mới.  Theo qui định, chúng tôi sẽ huỷ tất cả lịch hẹn nếu một người có nhiều hơn một lịch hẹn trong hệ thống.

Mọi thông tin làm visa Mỹ xin vui lòng liên hệ:

GREEN EMBASSY - Green VISA, Dream TRAVEL
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339 | +84-1235 333 331
E: visavietnam2014@gmail.com  | info@daisuquan.info
W: www.daisuquan.info

Các bài viết khác

BACK TO TOP