• Ngoài đính kèm hợp đồng kinh tế ngoại phải có: Invoice, Hợp đồng mua bán ngoại tệ, Lệnh thanh chuyển tiền cho đối tác, Giấy tờ hải quan, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế quan... Tất cả phải thống nhất khớp với hợp đồng kinh tế
  • Vậy chúng ta sẽ phải cần đến chuyên gia tư vấn thẻ Apec gọi số 19006920 hoặc 01235 333 331 hoặc 012475 33333 hoăc email vip@dulichxanh.com.vn để có thể biết 10 điều quan trọng xin cấp được thẻ Apec dễ dàng:
  • Điều kiện để doanh nhân xin gia hạn thẻ Apec phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Phải xin xác nhận bảo hiểm theo form mẫu của cơ quan bảo hiểm mà Quý khách đang tham gia. Hỗ trợ lấy form mẫu bảo hiểm xin gọi 19006920 hoặc email vip@dulichxanh.com.vn. Trong trường chủ doanh nghiệp không đóng bảo hiểm tại doanh nghiệp của mình xin vui lòng gọi 19006920 để được hỗ trợ cố vấn xin được xác nhận đó nhé.
  • Việt Nam đã cấp hàng nghìn thẻ Apec (Thẻ ABTC) cho doanh nhân Việt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân đó chủ động hội nhập xúc tiến thương mại và đầu tư với các đối tác kinh doanh trong khối Apec. Tuy nhiên, nhiều Doanh nhân chưa có điều kiện và thời gian để tìm hiểu rõ hơn về khối Apec. Có nhiều điều về thẻ Apec và sử dụng thẻ Apec khiến doanh nhân Việt đang còn thiếu thông tin

7 nguyên tắc quan trong khi sử dụng thẻ Apec cho doanh nhân Việt

Doanh nhân Việt Nam nên lưu trú đúng với thời hạn cho phép theo quy chế sử dụng thẻ APEC. Trong trường hợp doanh nhân ở lại quá thời hạn cho phép,cơ quan nước sở tại có quyền tịch thu…

Những điều lưu ý sử dụng thẻ Apec đi công tác nước ngoài

Doanh nhân nên lưu trú đúng thời gian quy định. Tránh trường hợp bạn ở lại quá thời gian lưu trú, cơ quan nước sở tại có thể tịch thu thẻ APEC của bạn và trục xuất bạn. Một số…

BACK TO TOP