Hệ thống xin visa Thụy Điển

VIS là một cơ sở dữ liệu trung tâm để trao đổi dữ liệu về thị thực lưu trú ngắn ngày (tới 3 tháng) giữa các nước Schengen. Mục tiêu chính của VIS là thuận lợi hoá việc cấp thị thực và kiểm tra tại biên giới vòng ngoài cũng như tăng cường an ninh.


VIS chứa tât cả những hồ sơ xin cấp thị thực Schengen của một cá nhân trong vòng 5 năm và những quyết định của bất cứ lãnh sự quán nước nào thuộc khối Schengen. Việc này sẽ cho phép công dân các nước thứ ba dễ dàng có một hồ sơ lý lịch về việc sử dụng hợp phác những visa đã được cấp và diện bona fide (diện có lý lịch tốt) – (ví dụ như khi xin cấp thị thự nhập cảnh nhiều lần).

Lấy dấu vân tay và chụp ảnh kỹ thuật là một thủ tục đơn giản và kín đáo chỉ cần vài phút. Dữ liệu sinh trắc học cùng với dữ liệu cung cấp trong mẫu khai xin cấp thị thực Schengen sẽ được lưu tại cơ sở dữ liệu trung tâm VIS. Việc áp dụng công nghệ sinh trắc học sẽ bảo vệ những người xin cấp thị thực tốt hơn chống lại vấn đề đánh cắpidentity  và giả mạo nhận dạng mà trong một số trường hợp dẫn tới từ chối cấp thị thực cho một người xứng đáng được cấp. Việc áp dụng công nghệ này được dùng phổ biến tại EU để làm cho dấy tờ đi lại an toàn hơn (ví dụ như việc cấp hộ chiếu cho công dân EU và cả việc cấp hộ chiếu ngoại giao).

Những trường hợp được miễn lấy vân tay:

-       Trẻ em dưới 12 tuổi.

-       Những người về mặt thể chất không thể lấy được vân tay.

-       Nguyên thủ quốc gia và thành viên chính phủ, cùng với phu nhân/phu quân, và những thành viên của phái đoàn được chính phủ của một nước thành viên hoặc tổ chức quốc tế mời đi thăm chính thức.

-       Quốc chủ và các thành viên cao cấp của hoàng gia khi được chính phủ của một nước thành viên hoặc tổ chức quốc tế mời đi thăm chính thức.

Cơ sở dữ liệu trung tâm VIS rất an toàn và dữ liệu sẽ được xử lý theo những tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu cao nhất. Dữ liệu được lưu tại VIS tối đa 5 năm bắt đầu từ ngày thị thực hết hạn nếu thị thực đã được cấp, hoặc ngày hết hạn mới nếu thị thực được gia hạn, hoặc ngày mà cơ quan cấp thị thực Schengen tứ chối cấp thị thực.

Tư vấn làm visa Thụy Điển tại 0989 313339 hoặc www.lamvisa.info

Các bài viết khác

BACK TO TOP