Đối tác của Việt Nam trong quá trình phát triển

Hợp tác phát triển song phương trong thời gian tới tập trung vào việc hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng kinh tế bền vững (’’Tăng trưởng xanh’’) và nâng cao khả năng cạnh tranh của đội ngũ chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp trên trường kinh tế Đông Nam Á. Hợp tác phát triển song phương Đức-Việt tập trung vào các lĩnh vực sau:

 

  1. Đào tạo nghề

  2. Bảo vệ môi trường (bảo vệ đa dạng sinh học và bảo vệ đường bờ biển)

  3. Năng lượng (sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo)

 

Các chương trình hợp tác trong lĩnh vực này chủ yếu do hai cơ quan hợp tác phát triển lớn của chính phủ Đức ủy quyền triển khai và thực hiện là Ngân hàng Tái thiết Đức KfW và tổ chức GIZ. Các chương trình thực hiện trong thời gian tới cũng sẽ được triển khai với sự hợp tác của các doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam.

Các bài viết khác

BACK TO TOP