Điều kiện để xin thị thực đối với công dân Việt Nam đối với các đoàn chính thức của chính phủ

Đối với chuyến đi của thành viên các đoàn đại biểu chính thức theo thư mời chính thức để tham gia các hội nghị, tham vấn, đàm phán hay các chương trình trao đổi cũng như các sự kiện do các tổ chức liên chính phủ tổ chức tại Hà Lan:

Người xin thị thực cần phải nộp:

1. Tờ khai xin thị thực được điền đầy đủ bằng tiếng Anh, dùng chữ in hoa.

2. Hộ chiếu và bản sao hộ chiếu được cấp trong vòng 10 năm trở lại đây và có giá trị ít nhất là ba tháng so với ngày hết hạn của thị thực. Hộ chiếu phải còn ít nhất 2 trang trắng để đóng dấu thị thực. Hộ chiếu cũ có thể được yêu cầu trong trường hợp đã từng được cấp thị thực tới Schengen.

3. Hai ảnh hộ chiếu mới với kích thước là 35x45mm và chiều dài từ đỉnh đầu xuống cằm trong khoảng 30-36mm. Ảnh không tuân thủ các yêu cầu này sẽ bị từ chối.

4*. Công hàm của Bộ Ngoại Giao (Cục Lãnh Sự tại Hà nội hoặc Sở Ngoại Vụ Thành Phố Hồ Chí Minh) xác nhận người xin thị thực là thành viên của đoàn đại biểu chính thức đi đến Quốc gia thành viên để tham dự các sự kiện nêu trên (xem ghi chú * bên dưới)

5*. Thư mời của tổ chức liên quan tại Hà Lan (xem ghi chú * bên dưới)

6. Đặt chỗ vé máy bay khứ hồi

7. Bảo hiểm y tế du lịch cho toàn bộ thời gian dự định lưu trú, có giá trị cho tất cả các quốc gia thuộc khối Schengen bao gồm mọi chi phí liên quan đến việc trở về Việt nam vì lý do y tế, điều trị y tế khẩn cấp, cấp cứu tại bệnh viện hoặc tử vong (mức bảo hiểm tối thiểu là 850 triệu đồng)

Ngoài tất cả những giấy tờ nêu trên, người xin thị thực có thể được yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

Ghi chú *: Thư mời cùng với Công hàm Bộ Ngoại Giao (mục số 4 và số 5) phải cung cấp những thông tin sau:
- Mục đích chuyến đi
- Danh sách thành viên, chức vụ và số hộ chiếu
- Chi tiết hành trình của đoàn bao gồm địa điểm, thời gian cụ thể ở tất cả các nước thuộc khối Schengen.

Các bài viết khác

BACK TO TOP