Chủ tịch nước bổ nhiệm 22 đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Chủ tịch nước gặp mặt và trao quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ ngoại giao Việt Nam được cử làm Đại sứ, Tổng lãnh sự và Đại diện tại một số nước

Danh sách các Đại sứ quán nước ngoài tại Hà Nội

Danh sách các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, Địa chỉ các Đại sứ quán tại Hà Nội, Thông tin liên lạc các Đại sứ quán nước ngoài tại Hà Nội, Thời gian làm việc và địa chỉ…

Danh sách Tổng lãnh sứ quán nước ngoài tại Việt Nam

Danh sách Tổng lãnh sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, Địa chỉ các tổng lãnh sứ quán tại TP. Hồ Chí Minh, Thông tin liên lạc các tổng lãnh sứ quán nước ngoài tại Hồ Chí Minh

Danh bạ các Đại sứ quán, Lãnh sứ quán nước ngoài tại Việt Nam

Danh bạ các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, Danh sách các lãnh sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, Địa chỉ các tổng lãnh sứ quán nước ngoài tại Hồ Chí Minh, Danh sách các văn phòng…

BACK TO TOP