Đan Mạch: Quốc Gia Dẫn Đầu Thế Giới Trong Việc Tạo Ra Các Công Ty Công Nghệ Sạch Hoạt Động Hiệu Quả

Đan Mạch được xếp số 1 trong một báo cáo mới ‘Coming Clean: Chỉ số Sáng tạo Công nghệ sạch Toàn cầu 2012’ do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Cleantech Group, một công ty tư vấn công nghệ sạch toàn cầu lập. Báo cáo xem xét nơi các công ty công nghệ sạch đang phát triển hiện nay và quốc gia nào giỏi nhất về sáng tạo trong công nghệ xanh.

Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư Pia Olsen Dyhr nói:

- Báo cáo cho thấy Đan Mạch là quốc gia dẫn đầu về công nghệ sạch. Chúng tôi đã xây dựng một tiến trình (kế hoạch) đầy tham vọng hướng tới việc không còn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch vào năm 2050 với các mục mục tiêu cụ thể nhằm giảm 40% khí thải CO2 vào năm 2020 và đảm bảo năng lượng gió sẽ chiếm một phần hai mức tiêu thụ điện của chúng tôi vào năm 2010.

- Thành tựu đạt được của Đan Mạch một phần được giải thích là do khả năng hỗ trợ việc thành lập mới các công ty công nghệ sạch của chúng tôi cho đến khi ý tưởng và công nghệ của các công ty đem lại lợi ích cho cả nền kinh tế và môi trường.

- Những việc xếp hạng như thế này là điều quan trọng khi tôi thảo luận với các công ty nước ngoài về lý do họ nên đầu tư vào Đan Mạch. Và các công ty quốc tế đã phát hiện ra Đan Mạch để đầu tư vào công nghệ sạch. Năm ngoái, một phần ba số việc làm mà đầu tư vào Đan Mạch giúp tạo ra là trong ngành công nghệ sạch.


Thông tin cơ sở

Báo cáo đánh giá 38 quốc gia dựa trên 15 chỉ số có liên quan đến việc tạo ra và thương mại hóa các công ty công nghệ sạch mới. Một chỉ số kết hợp đánh giá tiềm năng của mỗi quốc gia trong việc tạo ra các công ty công nghệ sạch mới và thương mại hóa sự sáng tạo xanh trong vòng 10 năm tới
Đan Mạch được xếp số 1 trên bảng xếp hạng, tiếp theo là Israel, Thụy Điển, Phần LanMỹ. Báo cáo nêu bật sự hỗ trợ của các công ty công nghệ sạch mới sáng tạo của Đan Mạch và xác nhận rằng các công ty mới, đặc biệt trong ngành năng lượng gió, đang thành công trong việc tạo ra các doanh nghiệp từ những công nghệ sáng tạo của họ.

Các bài viết khác

BACK TO TOP