• Khi các giấy tờ của quý vị và (nếu đơn xin thị thực thành công) thị thực của quý vị đã sẵn sàng để nhận lại, chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị bằng điện thoại hoặc email hoặc gửi trả qua bưu điện các giấy tờ đến địa chỉ mà quý vị đã cung cấp cho chúng tôi khi nộp hồ sơ.
  • Kể từ ngày 1 Tháng Mười năm 2013, khi nộp hồ sơ xin thị thực Anh Quốc, quý vị có thể trả thêm phí để hồ sơ của mình được xét duyệt nhanh và trước những hồ sơ khác không sử dụng dịch vụ này. Dịch vụ thị thực khẩn áp dụng cho người nộp đơn thuộc một trong các diện sau:

  • Kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2013, tất cả người nộp đơn xin thị thực Anh Quốc từ Việt Nam sẽ được yêu cầu thanh toán phí thị thực qua mạng như một phần trong quá trình nộp đơn trên mạng của mình.
  • Nếu quý vị đã được cấp thị thực Trang Thông tin dành cho người có thị thực giải thích về

Ai được miễn trừ cung cấp thông tin sinh trắc học?

Những người sau không cần phải cung cấp thông tin sinh trắc học như một phần của thủ tục xin thị thực của mình:

Thủ tục giấy tờ xin Visa công tác Vương Quốc Anh

Đối với mỗi loại giấy tờ, quý vị phải cung cấp cả giấy tờ gốc đi kèm với một bản sao, bao gồm cả một bản sao của trang dữ liệu sinh trắc trong hộ chiếu của quý vị (trang…

Thủ tục giấy tờ xin Visa du lịch Vương Quốc Anh

Đối với mỗi loại giấy tờ, quý vị phải cung cấp cả giấy tờ gốc đi kèm với một bản sao

Điều kiện xin visa du lịch Vương Quốc Anh

Nếu là người lớn và muốn đến Vương quốc Anh như một khách du lịch hoặc để thăm bạn bè, quý vị cần phải xin thị thực theo diện khách thăm viếng thông thường. Quý vị cũng có thể xin…

Đến dự cuộc hẹn của quý vị tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực

Quý vị phải đăng ký và đến dự cuộc hẹn tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực của chúng tôi để nộp hồ sơ, ảnh chụp mặt và cung cấp dấu vân tay (chúng tôi gọi đó…

Đăng ký xin Visa trực tuyến

Quý vị cần hoàn thành và gửi mẫu đơn xin thị thực trực tuyến tại Visa4UK.

Các giấy tờ cần thiết để xin thị thực sinh viên Vương Quốc Anh

Các giấy tờ phải bao gồm cả một bản sao của trang dữ liệu sinh trắc trong hộ chiếu của quý vị (trang có dán ảnh). Nếu không cung cấp bản sao cho mỗi giấy tờ, chúng tôi có thể…

Điều kiện xin thị thực sinh viên Vương Quốc Anh

Nếu muốn đến Vương quốc Anh để học tập, quý vị cần phải xin thị thực dành cho sinh viên. Chúng tôi gọi loại thị thực này là Bậc 4.

Nộp giấy chứng nhận không bị bệnh lao tại ĐSQ Anh

Ngày 21/03/2013, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đã chính thức thông báo: Từ ngày 30/06/2013 phía Anh sẽ yêu cầu công dân Việt Nam nộp giấy chứng nhận không bị bệnh lao kèm với hồ sơ xin cấp…

BACK TO TOP