Chứng minh thư dành cho người nước ngoài (N.I.E)

Những người nước ngoài có mối quan hệ ràng buộc với Tây Ban Nha vì lý do lợi ích kinh tế, nghề nghiệp hoặc xã hội có thể xin cấp thẻ NIE.

 

​ Điều 206 trong Quy định của Luật Tổ chức số 4/2000 về quyền và sự tự do của người nước ngoài tại Tây Ban Nha và việc hòa nhập xã hội của họ, được thông qua bởi Nghị định Hoàng gia số 557/2011 ngày 20 tháng 4, có nêu rõ những người nước ngoài có mối quan hệ ràng buộc về lợi ích kinh tế, nghề nghiệp hoặc xã hội với Tây Ban Nha sẽ được cấp một số cá nhân, duy nhất và có tính tuần tự với mục đích chứng minh nhân thân.

Do đó, những người nước ngoài có mối quan hệ ràng buộc với Tây Ban Nha về lợi ích kinh tế, nghề nghiệp hoặc xã hội có thể xin cấp thẻ NIE trực tiếp tại Tổng vụ Cảnh sát của Tây Ban Nha hoặc thông qua các Phòng Lãnh sự của Tây Ban Nha tại nước ngoài.

Hồ sơ xin cấp thẻ NIE có thể nộp trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền bằng văn bản tại Phòng Lãnh sự của Tây Ban Nha tại nước ngoài nơi đương sự cư trú. Hồ sơ bao gồm đơn xin cấp, một bản copy trang thông tin cá nhân của hộ chiếu (trường hợp là Công dân thuộc các nước Liên Minh Châu Âu có thể thay bằng bản phô tô giấy chứng minh thư) và giấy tờ chứng minh lý do xin cấp.

Các bài viết khác

BACK TO TOP