Báo cáo dự án Vinares của Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam

GS. Hanberger là giảng viên của trường ĐH Linköpings và là người lãnh đạo Dự án VINARES, dự án đã bắt đầu triển khai từ Tháng 9 năm 2012.

Mục tiêu của Dự án là nhằm hạn chế sự gia tăng của các chủng vi khuẩn kháng thuốc và thu hẹp khoảng cách giữa chính sách về nhiễm khuẩn và kháng sinh với việc triển khai tại hệ thống y tế Việt Nam. Dự án được chia làm 3 phần nhằm hướng tới các mục tiêu cụ thể bao gồm kiểm soát nhiễm khuẩn, đặc biệt là nhiễm khuẩn liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở y tế và phân tích về mặt tác nhân gây bệnh để giúp việc kê đơn kháng sinh hợp lý hơn.

Dự án do Đại học Linköping và Đơn vị nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford phối hợp triển khai tại 16 bệnh viện lớn trên cả nước, với sự cố vấn của Bộ Y tế và Hội truyền nhiễm Việt Nam.

Các bài viết khác

BACK TO TOP