Australia hỗ trợ cải cách kinh tế tại Việt Nam

Sau cuộc họp với Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh tại Hà Nội, tôi đã công bố một gói hỗ trợ mới của Australia cho các hoạt động cải cách kinh tế đang diễn ra tại Việt Nam.

Australia sẽ cung cấp 2,5 triệu đô la cho Việt Nam thông qua sáng kiến mang tên Tái cơ cấu kinh tế vì một Việt Nam cạnh tranh hơn. Khoản viện trợ của chúng tôi sẽ giúp thúc đẩy cải cách trên các lĩnh vực đầu tư, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chính sách cạnh tranh. Các bước cải cách này sẽ giúp Việt Nam thực hiện được các cam kết đã ký trong các hiệp định thương mại khu vực và quốc tế, đồng thời giúp Việt Nam tăng cường năng lực cạnh tranh kinh tế nhằm đẩy mạnh giao thương với khu vực và quốc tế.

Thành công của chương trình cải cách kinh tế hiện nay của Việt Nam là nhân tố quan trọng quyết định việc tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô trong dài hạn. Một nước Việt Nam thịnh vượng, cạnh tranh và cởi mở hơn sẽ có lợi cho Australia và khu vực của chúng ta, giúp tạo ra nhiều hơn các cơ hội thương mại và đầu tư.

Sáng kiến Tái cơ cấu kinh tế vì một Việt Nam cạnh tranh hơn được xây dựng trên cơ sở kế thừa thành công của Chương trình Hậu gia nhập WTO. Thông qua chương trình này, Australia đã cung cấp 9 triệu đô la để giúp Việt Nam tận dụng tối đa những lợi ích từ việc gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới hồi năm 2007.

Năm ngoái kim ngạch thương mại song phương giữa Australia và Việt Nam ước đạt 7 tỷ đô la, và đầu tư ước đạt khoảng 1,5 tỷ đô la.

Các bài viết khác

BACK TO TOP