• Để có thể thực hiện dịch vụ tư vấn xin thẻ doanh nhân Apec cho Quý doanh nhân, xin hãy chỉ đạo nhân viên hành chính gọi điện cho Viet Green Apec số 1900 6920 hoặc đọc chi tiết quy trình xin thẻ Apec chuyên nghiệp uy tín cho Quý vị
  • Viet Green Apec cho rằng điều kiện cấp thẻ APEC (Thẻ ABTC) trước tiên quý khách phải là doanh nhân thành đạt và uy tín. Tuy nhiên có những đối tượng không thể làm được thẻ Apec như sau:
  • Doanh nhân phải có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn sử dụng ít nhất từ 03 năm kể từ ngày nộp hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC. Nếu có hộ chiếu mới 10 năm là điều rất tốt cho việc xin thẻ Apec có thời hạn 5 năm. Nếu hộ chiếu không còn đủ hạn, xin gọi 01235 333 331 để làm dịch vụ hộ chiếu nhanh
  • Làm thế nào để gia hạn lại thẻ Apec 2018 khi doanh nhân vẫn còn hạn hộ chiếu? Gia hạn thẻ Apec khi hộ chiếu còn lại tại Hà Nội và Hồ Chí Minh như thế nào? Điều kiện gia hạn thẻ Apec ra sao? Quý doanh nhân hãy gọi 19006920 hoặc 01235333331 để được hỗ trợ tư vấn nhanh cho việc gia hạn/cấp đổi mới thẻ Apec tại Việt Nam.
BACK TO TOP