• Điều kiện quan trọng: Là Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và lãnh đạo công ty; Đã đi đến 2 – 3 nước trong khối Apec trong vòng 2 năm; Công ty có 2 – 3 hợp đồng thương mại với các nước trong khối Apec; Có nộp thuế thu nhập doanh nghiệp; Có tham gia bảo hiểm xã hội; Không vi phạm pháp luật; Có doanh thu thương mại từ 10 tỷ trở lên
  • Cảm ơn anh Vương đã quan tâm đến dịch vụ xin cấp thẻ Apec của Viet Green Apec, việc anh mong muốn sử dụng thẻ Apec 2017 là xu hướng cần thiết cho anh tại thời điểm hội nhập hiện nay. Viet Green Apec xin chia sẽ thông tin đầy đủ như sau
  • Ngoài đính kèm hợp đồng kinh tế ngoại phải có: Invoice, Hợp đồng mua bán ngoại tệ, Lệnh thanh chuyển tiền cho đối tác, Giấy tờ hải quan, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế quan... Tất cả phải thống nhất khớp với hợp đồng kinh tế
  • Doanh nhân Bắc Giang đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công ty TNHH, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc, Phó Giám đốc), Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách các bộ phận chuyên môn
BACK TO TOP